Har du spørgsmål til vores bygningsekspert?


1-Er løsningen godkendt i Danmark?

Created with Sketch.

 UNIDRAIN

Overholder den nye fælles-europæiske norm EN1253. 

Testet og godkendt af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
 for vådrumssikker placering mod væg.
 
 Godkendt til vådrum i klasse H (hård belastning).
 
Opfylder kravene i det ny bygningsreglement. Unidrains unikke konstruktion er patenteret i Europa (nr. 1287213) og patentanmeldt i en række lande verden over.
 
Unidrain er et registreret varemærke. 

VA-godkendt (VA 2.42/19872) 

MK-godkendt (MK 7.21/1699) 

VA-godkendt lugtspærre (VA 2.47/20338)

wedi GmbH
wedi-bruseløsningerne og wedi-bestyrelserne er testet og godkendt baseret på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) til brug på gulve.

 

MK 7.32 / 1688 wedi Vådrumsplade til vægge i vådrum

MK 7.22 / 1727 wedi vådrumsplade og wedi Fundo vådrumsplade med indbygget fald og gulvafløb, til gulve i vådrum

 

Derudover er wedi-systemet testet og godkendt som vandtæt vådrumssystem til gulve og vægge inden for ETAG 022 (del 3).

 

Det testede system "building board / Fundo" omfatter komponenter wedi byggeplader, wedi Fundo gulvbelægningselementer, wedi tætningsbånd, wedi tætnings hjørner, wedi tætningsmøtter, wedi 610 klæbemiddel og wedi 320 tyndt morter er nødvendige for lægningen af byggeplader og keramik. Derudover har wedi haft ni andre fliser klæbemidler fra kendte producenter testet i kombination med sit system. 

2- På hvilken underlag kan løsningen anvendes?

Created with Sketch.

wedi Riolita gulvsystem til unidrain linjeafløb kan anvendes på gulvkonstruktioner udført af uorganiske materialer, såsom beton, letbeton og murværk samt gulvkonstruktioner der indeholder træ eller andre organiske materialer. Der stilles dog særlige krav til styrke og stivhed af træbjælkelag, når der anvendes uelastiske gulvbelægninger som fliser oven på gulvsystemet. Det er derfor en forudsætning, at trækonstruktioner udformes, så skadelige deformationer undgås. 

3- Hvordan placeres Unidrain gulvafløbet i wedi Riolita gulvsystem?

Created with Sketch.

Pladen er forsynet med udfræsning, som angiver den præcise placering af Unidrain gulvafløbet. Afløbshuset understøttes med wedi Riolita underbygningselement.

 

4- Hvordan monteres Unidrain gulvafløbet i wedi Riolita gulvsystem?

Created with Sketch.

Aløbet limes til wedi Riolita gulvelement med wedi 610 spændingsudlignende polymere lim/tætningsmasse til underlaget. Tætning og forstærkning af, -og omkring afløbsrenden, udføres med wedi Tools TPE polypropylenvævet tætningsbånd. For- og bagsiden af tætningsbåndet spartles fast i wedi 520 harpiksklæber. 

5- Kan man anvende andre metoder til montering og tætning?

Created with Sketch.

Nej, montering og tætningen af afløbsranden må ikke udføres, eller kombineres med andre membransystemer.

6- Hvordan monteres wedi Riolita gulvsystem til underlaget?

Created with Sketch.

wedi Riolita gulvelement med integreret fald fuldlimes til underlaget med wedi 320 tyndpudsmørtel, alternativ kan wedi 610 spændingsudlignende polymere lim/tætningsmasse bruges på træunderlag.

7- Er det nødvendig at bruge flydende membran på wedi Riolita gulvsystem?

Created with Sketch.

Nej, kun hvis wedi vådrumssystem monteres på gulvkonstruktioner mod rum uden-, eller med begrænset opvarmning, her skal der benyttes en godkendt membran med en vanddampmodstand på Z ≥ 100 GPa s m²/kg 

8- ​Hvordan bygger man et badeværelse så love og regler er overholdt

Created with Sketch.

SBi-anvisning 252 giver vejledning i planlægning, projektering og korrekt udførelse af gulve, vægge og installationer i vådrum i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglementet

 

For wedi Riolita gulvsystem til montering af Unidrain henvises til følgende afsnit

 

a.    Hele afsnit 3 ”Gulvkonstruktioner” – gælder for gulvkonstruktioner i uorganiske materialer, såsom beton, letbeton og murværk.

 

b.    Afsnit 3.3.2 ”Træbjælkelag og undergulv” og tabel 4: ”Plademateriale med tykkelser samt understøtnings- og skrueafstande”

 

c.    Afsnit 3.1.4, tabel 3: ”Kombinationer af gulvkonstruktioner og vandtætningssystemer”

 

d. Afsnit 8.3.2 ”Gulvafløb”

 

NB! Lægningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med den til enhver tid gældende monteringsvejledning for Unidrain/wedi Riolita gulvsystem.